Letra: Corina Lawrence / Voz: Pahua y Corina Lawrence / Producción musical: Danilo Bustillo / Master: Matías Parisi / Cover Art: Aura Cósmica